ЭЪЛОН

369

Рўзи 5-уми марти соли 2021 дар кафедраи зоологияи факултети биология, мизи гирди умумидонишгоҳии илмию назариявиро дар мавзўи «Рушди илми энтомология дар Тољикистон» баргузор менамояд.

Дар мизи гирд масоили вобаста ба дурнамои таҳқиқоти энтомологӣ дар Тољикистон, ҳолати кунунии энтомофаунаи минтаќањои гуногуни Тоҷикистон, ҳифз ва нигаҳдории намудҳои нодири энтомофаунаи Тоҷикистон, нақши ҳашарот дар табиат ва ҳаёти инсон  муҳокима ва баррасӣ мегарданд.

Кулли хоҳишмандон метавонанд дар кори мизи гирд иштирок намоянд.